O nama

Arhitekt Mladen Laća

Arhitektonski ured je ovlašten za projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem svih vrsta objekata visokogradnje :

 • obiteljskih kuća i višestambenih zgrada
 • poslovnih zgrada i gospodarskih objekata
 • hotela , turističkih naselja i apartmana
 • objekata društvene namjene – škole,vrtići,domovi za starije,knjižnice…
 • uređenja interieura i design
 • 3D vizualizacija projekata,
 • izrada troškovnika,
 • elaborata etažiranja…..

Izrada ENERGETSKIH CERTIFIKATA
(za sve zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavima)

Ured posjeduje licencu Ministarstva kulture Republike Hrvatske za izradu projekata rekonstrukcija i sanacija te provođenja stručnog nadzora – zaštićenih povijesnih objekata. U radu se primjenjuju sva suvremena rješenja sa područja ekonomski održive te energetski učinkovite gradnje prilagođene lokalnoj tradiciji gradnje te poštivanja zatečenog okoliša.

Architect Mladen Laca

The architectural office is authorized for planning and expert supervision over the construction of all types of buildings:

 • single-family houses,residential buildings
 • business and economic structures
 • hotels, resorts and apartments
 • objects of social purpose- schools, kindergartens, homes for the elderly, libraries…
 • planning and designing interiours
 • 3D visualization projects
 • making a cost list’s of building works…..

The office holds the license of the Croatian Ministry of Culture for the development of projects that include reconstruction, restoration and conducting of expert supervision of protected historical buildings.

The activity also applies all modern solutions in the area of economically viable and energy efficient construction adapted to local tradition of construction and compliance with the current environment.