Kontakt

  • Puni naziv tvrtke: Ured ovlaštenog arhitekta Mladen Laća
  • Adresa: iNavis centar, Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik  

  • Mladen Laća dipl.ing.arh.
  • Tel. +385 22 310 512
  • Mob. 091 727 4291
  • Fax. +385 22 310 598
  • E-mail. laca-arh@hotmail.com


veća mapa